ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ

Иван Цанов. (2022). Изкуственият интелект в контекста на управлението и сигурността. Научна монография. Е-книга.  
Иван Цанов. (2022). Българската стопанска политика в управленски контекст 1920 – 2020. Научна монография. Е-книга.